<kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

       <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

           <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

               <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                   <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                       <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                           <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                               <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                                   <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                                       <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                                           <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                                               <kbd id='eUpdImNr6f5hFTo'></kbd><address id='eUpdImNr6f5hFTo'><style id='eUpdImNr6f5hFTo'></style></address><button id='eUpdImNr6f5hFTo'></button>

                                                 欢迎来到上海柘城鸿翔零售批发股份有限公司!

                                                 上海柘城鸿翔零售批发股份有限公司

                                                 上海柘城鸿翔零售批发股份有限公司服务热线020-66889888
                                                 当前位置:上海柘城鸿翔零售批发股份有限公司 > 上海零售批发 > 真人斗牛牛下载手机版
                                                 真人斗牛牛下载手机版_柳州化工股份有限公司关于终止公司非果真刊行股票事项的增补通告
                                                 作者:真人斗牛牛下载手机版 浏览:8121  发布日期:2018-08-10

                                                  股票代码:600423 股票简称:柳化股份

                                                  债券代码:122133 债券简称:11柳化债通告编号:2016-007

                                                  柳州化工股份有限公司

                                                  关于终止公司非果真刊行股票事项的增补通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年3月5日宣布了《柳化股份关于终止公司非果真刊行股票事项的通告》(通告编号:2016-006),,详细内容详见当日登载在《上海证券报》及上海证券买卖营业所网站上的通告,现公司对该通告的内容增补披露如下:

                                                  公司理睬:公司自本通告之日起三个月内不再操持非果真刊行股票事项。

                                                  因本次增补给投资者带来的未便,公司深表歉意,敬请体贴。

                                                  特此通告。

                                                  柳州化工股份有限公司董事会

                                                  2016年3月7日THE_END

                                                 进入【新浪财经股吧】接头

                                                 上一篇:柳州化工股份有限公司关于上交所对公司2016年年度陈诉过后考核问询函的回覆通告   下一篇:柳州化工股份有限公司累计涉及诉讼的通告